„Когато аз станах директор на РИОСВ-Русе, автоматичните измервателни станции, които следяха чистотата на въздуха, бяха пет. Предпоследната я закриха през 2012 година, остана само тази във „Възраждане“. А именно през 2012 г. започнаха и първите протести от новото време срещу замърсения въздух  - и това съвпадна с работата на едно проблемно предприятие“. Това каза вчера Дауд Ибрям, председател на временната общинска комисия за чистотата на въздуха, която се събра на своето първо заседание. То бе открито за граждани - и такива обещават да бъдат и всички следващи. Малко повече от трийсетина русенци дойдоха да се запознаят с членовете на комисията и с нейните намерения. 
Искаме да извадим гражданите от интернет и да ги превърнем в реален фактор, който да задава въпроси и да дава предложения, очакваме тяхната активност, каза в началото на заседанието кметът Пенчо Милков. Той и председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев седнаха сред русенци, които бяха дошли в зала „Св.Георги“. 
Дауд Ибрям изрази надежда, че комисията заедно със специалисти, областна и общинска управа, жители на града ще придвижи тревожния за русенци проблем към неговото разрешаване. Той увери, че идната седмица общинската комисия по екология ще внесе предложение за монтиране на информационна система, която ще мери въглероден и серен окис, фини прахови частици, въглеводороди и прочие замърсители. Основната ни задача е да изработим карта на промишлените, битовите и МПС замърсявания в цялата община, добави Ибрям. Иво Пазарджиев предложи да бъдат ангажирани и представители на прокуратурата и МВР. А Пламен Рашев от комисията увери, че гражданите ще бъдат информирани своевременно за дневния ред на всяко от заседанията и ще имат достъп до срещите с представители на фирми потенциални замърсители и посещенията на предприятия.