Две нови гишета за подаване на документи за издаване на шофьорски книжки разкри КАТ. Те се намират в бившия банков клон до основната сграда. Така гишетата за прием на документи вече са четири - номера 8 и 9 са вътре в сградата, а 10 и 11 - извън нея. Новите книжки за шофьори и контролните талони ще се получават на гише 7.
Отварянето на новите гишета се налага от факта, че до края на тази година изтича срокът на 29 265 свидетелства за управление на автомобили.
Таксите за издаване на шофьорските книжки са 25 лева за водачи до 58 години и 11 лева за тези от 58 до 70 години. За инвалидите с трайно намалена работоспособност или със степен на увреждане 50 и над 50% цената на книжките е 3 лева. Шофьорите над 70 години заплащат само контролни талони. За бързите поръчки цените са двойни, като книжките се издават до 10 дни, за обикновените поръчки срокът е 30 дни. 
За издаване или подмяна на контролен талон към свидетелството за управление се събира такса 2 лева, а така неречените „златни“ талони, които са за водачи без наказания, струват 4 лева.
Заявление за издаване на свидетелство за управление на автомобил може да се подаде и в районните управления във Ветово, Бяла, Две могили и Сливо поле, според постоянния адрес на водача, но поръчката може да бъде само обикновена. Това важи за подмяна на книжки поради изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация и издаване на дубликат при загубено или откраднато свидетелство за управление на автомобил.