„Утро“ написа, че някои клубове в Русе ще се простят с лицензите си, тъй като не подали до крайния срок /20 януари/ документи за пререгистрация. Кой, как и дали може да се спаси? С този въпрос се обърнахме към областния експерт към министерството на спорта Елеонора Гурбанова. 
„Клубовете, които не са си направили труда да подадат каквито и да е било документи, ще са тотално вън от играта. В наредба 6 обаче се отвори и една вратичка - клубове, стигнали донякъде с документацията, ще могат да я довършат в необходимия пълен пакет и да подават молба за пререгистрация в съответните федерации. Направят ли го според изискванията, ще бъдат заведени в графата „Нови клубове“. После ще бъдат вписани и в регистъра на спортното министерство. Така че нека да действат“, препоръча Гурбанова.