130 проверки повече от планираното са извършили през 2019 г. трудовите инспектори, съобщи на пресконференция вчера директорът на ИТ Ирена Николаева. Плановете били за 1015 проверки, но инспекторите работили и по сигнали от граждани, работници и работодатели. Работещите се оплаквали от забавяне на възнаграждения и условия на труд. Работодателите - че работници напускат фирмата без предизвестие и започват работа в конкурентна фирма, като са регистрирани и на трудовата борса. 800 нарушения били констатирани при 133 проверки в строителни обекти. 244 проверки са извършени в растениевъдството и животновъдството, 139 - в хотели и ресторанти. За цялата година са издадени 4514 предписания и други санкциониращи мерки.