До 17 февруари 2020 г. всички фирми и граждани, които искат да ползват електронните услуги на НАП, ще трябва да обновят компютрите си с новите версии на операционната система Windows, както и да актуализират интернет браузъра си (софтуера за разглеждане на информация в интернет), като инсталират последната му версия. Това се отнася както за счетоводители, така и за хората с персонален идентификационен код (ПИК), които в русенска област са близо 40 000. Това се налага от по-високите изисквания за сигурност в интернет, съобщиха вчера от НАП-Русе. 
За повишаване на сигурността в обмена на данни между приходната агенция и клиентите и допълнителна защита на информацията, от 17.02.2020 г. всички  електронни услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите, ще бъдат достъпни единствено чрез използването на криптографски транспортен протокол, версия 1.2 /TLSv1.2./ Този протокол се поддържа от новите версии на най-популярните браузъри, но невинаги от по-стари версии и операционни системи. За безпроблемно използване на е-услугите на НАП след 17.02.2020 г. са  необходими компютър с инсталирана операционна система, която е в поддръжка от производителя, с коректно инсталиран софтуер за работа с електронен подпис - Windows 8; 8.1 (преустановена стандартна поддръжка на 9 януари 2018 г. с налична разширена поддръжка до 10 януари 2023 г.); Windows 10 (32bit и 64bit), Linux (32bit и 64bit) или OSX (64bit). 
За уеб браузър могат да се ползват Internet Explorer/Edge, Google Chrome или Mozilla Firefox в актуални версии, поддържащи TLS 1.2; и Java, версия 8.х. 
Клиентите на НАП трябва да имат предвид, че на 14 януари 2020 г. „Майкрософш“ спря поддръжката на операционна система Windows 7, което означава, че компютърът ще продължи да работи, но ще стане по-уязвим към рисковете за сигурността и зловреден код, защото вече няма да получава актуализации на софтуера, включително актуализации за сигурност. Възможно е използването на Windows 7 след средата на януари 2020 г., да доведе до затруднения при използването на електронните услуги, предупреждават от НАП.