25 000 лева заделя общината тази година за закупуване на домашни компостери, които ще се раздават безплатно на домакинства от малките населени места. Тепърва ще стане ясно колко контейнера за събиране на растителни отпадъци ще се купят и кога ще е готова процедурата, по която гражданите, които искат да ги разположат в дворовете си, ще могат да кандидатстват. Целта на общината е да насърчи стремежа към рециклиране на различни типове отпадъци.
Домашното компостиране се приема за най-полезния от екологична гледна точка начин за справяне с битовите биоразградими отпадъци. Това е процес, при който органичните вещества се разграждат и превръщат в материал, наречен компост. Неговата функция е да подхранва почвата, да изгражда структурата, да осигурява задържането на вода в нея, да създава условия за отглеждане на екологично чиста продукция. Инициативата е насочена към домакинства, които искат да се грижат за поддържането на дворовете си.