Ден на отворените врати в ТЕЦ Изток организира утре „Топлофикация Русе“ в опит да спре спекулациите, сочещи централата като един от основните замърсители на въздуха в града.
В последните седмици в социалните мрежи се разрази истинска битка между искащите да се намали битовото замърсяване от печките и привържениците на кюмбетата, които се опитват да прехвърлят вината към други и най-вече към ТЕЦ-а. Покрай други централи на един от най-големите играчи в енергетиката Христо Ковачки някой пусна в обращение слуха, че и в Русе се горят боклуци - нещо, за което няма никакви данни. Последваха снимки на складирана слама, която „пуши също като запалените румънски стърнища“. А когато граждани посочиха, че димът от комините на ТЕЦ-а минава през мощни електрофилтри, което не може да се каже за стърнищата, в ход влезе следващо небазирано на нищо обвинение - „електрофилтрите се изключвали нощем“. 
В отговор на цялата тази може би целенасочено водена негативна кампания „Топлофикация Русе“ отваря вратите на ТЕЦ Изток на 30 януари от 10,00 и от 13,00 часа.
„Каним гражданите на град Русе и всички заинтересовани да посетят на място централата и да се убедят, че не ние сме причината за замърсяванията на въздуха в града. Това е констатирано при проверките от контролните органи, но ние държим и гражданите да се запознаят с начина на работа на централата, за да бъдат прекратени изявленията и спекулациите от подобен род“, казват от „Топлофикация Русе“. 
Междувременно стана ясно, че Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ е наложила санкция от 20 000 лева на „Топлофикация-Русе“ заради неизградено пречиствателно съоръжение на един от комините си. Инсталацията, която е залегнала като задължително условие в комплексното разрешително на дружеството, е трябвало да пречиства емисиите от серни оксиди, които се генерират от горенето предимно на въглища. От ТЕЦ обаче не се съгласиха с глобата и се обърнаха към съда с настояване да бъде отменена, но на този етап единствено бе коригиран размерът й и от 20 000 лева бе намалена на 15 000 лева. Решението може да се обжалва пред още една инстанция.
До изискването за изграждане на сероочистваща инсталация се стигнало заради директива на Европейския съюз, в която вече са разписани нови норми с цел засилване на контрола и допускане на по-малко количество замърсители, в случая от 300 на 200 милиграма/кубичен метър серен диоксид, обясниха за „Утро“ от РИОСВ. Първоначално инсталацията е трябвало да се изгради до юни 2018 година, след което срокът е удължен до края на май 2019 година. И тогава обаче условието не било изпълнено, затова от РИОСВ прибегнали до по-крути мерки.
От ТЕЦ обясниха, че коминът, на който е определено да се изгради пречиствателното съоръжение, е морално остарял и не е подходящ, затова новото им намерение е най-ниският комин - първи да се оборудва с инсталацията. Именно през него се смята, че ще минават всички емисии от горенето, като засега вижданията са това да се случи до края на 2021 година, коментираха още експерти от РИОСВ.
От екоинспекцията потвърдиха, че непрекъснатата видеовръзка с дружеството и следенето на това какво се гори там, работи и засега няма засечени нарушения. Категорични са, че ТЕЦ не гори боклук, каквито обвинения ежедневно се отправят към дружеството, а заснетите скоро бали със слама, които предизвикаха нова вълна от коментари, са просто на склад от дълго време и също не се използват.
Изпълнителният директор на „Топлофикация Русе“ Севдалин Желев обясни забавянето с дългото чакане на становище от РИОСВ по оттегленото вече предложение за изгаряне на модифицирани битови отпадъци (RDF) в ТЕЦ-а. Коригираното инвестиционно намерение (което не предвижда изгаряне на RDF) вече премина през екоинспекцията и сега се чака само разрешителното за строеж от общината. Щом то бъде получено, модернизацията ще започне, като бъде изградена и сероочистващата инсталация.