Как да покажем социализма в музея? Предложения по тази тема специалистите от русенския Исторически музей ще очакват от жителите на града в четвъртък от 18 ч в сградата на музея. Директорът на РИМ проф.Николай Ненов ще разкаже за досегашния опит в експонирането на социализма в изложби и в научни изследвания, а Силвия Трифонова ще представи резултатите от проекта „Предметите говорят“. От русенци, които проявяват интерес към темата, се очаква да предоставят вещ от периода на социализма, която има своя история. С даренията ще бъде подредена изложба за социализма - такъв, какъвто го виждат дарителите.