С кръгла маса Русе ще отбележи 125-годишнината от рождението на един от именитите кметове и общественици Кирил Старцев. Историци от регионалните музеи в Русе и Добрич, експерти от Държавния архив в Русе и Видин, представители на библиотека „Любен Каравелов“ и проучватели ще разкажат за дейността на емблематичния русенски кмет. Кръглата маса ще се проведе във вторник от 14 ч в Историческия музей, а организатори на събитието са общината и музеят.
Ще бъде обърнато внимание на градоустройството на Русе по времето на Старцев, както и на предизвикателствата на неговото време. Два от докладите са посветени на културното развитие на Русе в мандата на кмета Кирил Старцев, както и на русенските жени по време на управлението му.
Освен в Русе Старцев е оставил диря и в развитието на Добрич и Видин, където централната власт му възлага две важни мисии, като на тях също ще бъде отделено специално внимание. През 1940 той е изпратен като кмет на Добрич, за да създаде модел на управление на новата българска власт в региона след присъединяването на Южна Добруджа. След това е командирован във Видин при голямото наводнение през 1942 г., за да подпомогне възстановяването му.