Няма данни соченият за длъжник въобще да е правил постъпления да тегли кредит, камо ли сумата да му е преведена и получена. Затова претенцията да върне на фирмата за бързи заеми 946 лева е изцяло неоснователна и трябва да се отхвърли, реши на първа инстанция състав на Районният съд, но решението може да се обжалва.
Потресаващият казус е от февруари 2016 година, когато според „Фератум“ дружеството е отпуснало от разстояние заем на свой клиент. И тъй като кредитът не се погасявал, човекът бил предаден на колекторска фирма, която чрез съда си потърси парите от него. Съдът обаче не видя нито едно доказателство в подкрепа на това твърдение. Точно обратното - посочено бе, че договорът за заем дори не е подписан от сочения длъжник. Няма данни цитираната сума въобще да е предоставена на човека, нито дори той да е подал искане за отпускане на сумата чрез електронната страница на дружеството. Затова съдът на първа инстанция прецени, че претенцията е подплатена само с голословни твърдения и декларации, затова изцяло я отхвърли.