С декларация от ГЕРБ с критики към сегашната администрация по отношение на наболелия проблем за чистотата на въздуха и с обвинения в популизъм и бездействие започна вчерашната сесия на общинския съвет в Русе. Въпреки че в дневния ред беше включена точка за създаването на временна комисия, която да проучи всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на въздуха, още в началото на заседанието зам.-председателят на общинския съвет Наталия Кръстева прочете декларация от групата на ГЕРБ, с която критикува кмета Пенчо Милков. Тя посочи, че във Фейсбук и в медиите той оповестява действия, които са извършвани от предходната администрация през последните три години. Сред тях са създадената междуведомствена комисия с представители на всички отговорни институции, като беше сезирана и Окръжна прокуратура, създаденият регистър на комините, системата за мониторинг. 
В тази връзка от ГЕРБ поискаха от кмета да обясни защо, след като такава комисия е създадена и очевидно през годините е била работеща, се предлага нова със сходна дейност. 
Кръстева обърна внимание и на инициативата на кмета за проверките за горене на нерегламентирани материали по домовете на хората след 17 часа и в почивните дни, като попита Милков дали счита за законосъобразно влизането в един частен дом без съдебно разпореждане и благодарение на волята на гражданите, че са допуснали проверяващите, да се случва инспекцията и да се налагат глоби. Не е ли редно да има по-голяма информираност за това какво трябва да се гори и за вредата от материалите, неподходящи за изгаряне, попита още тя. 
„Очакваме от вас да спрете с популистките думи и бездействие. Очакваме визия - цели и задачи, мерки и действия относно адекватното и целесъобразно отношение към важността на поставените от нас въпроси. От ГЕРБ ще настояваме за продължаващи и адекватни мерки на администрацията за справянето с проблема с чистотата на въздуха“, се посочва още в декларацията.   
Кметът Пенчо Милков беше емоционален в изказването си, като дебатите продължиха и при обсъждането на предложението за временната комисия. Милков подчерта, че популизъм и бездействие не могат да охарактеризират началото на мандата и категорично отхвърли обвиненията. „Разбира се, че се продължават дейности, които са започнати. Светът нито ще започне, нито ще свърши с нас. Има неща, които са започнати преди нас и са хубави. Предходната администрация вършеше дейности, които бяха в сферата на държавното управление. Всичко действащо, което е постигнато до момента, и целият капацитет на общинската администрация ще бъдат увлечени в усилията за подобряване на мерките за чистотата на въздуха. Ще продължим напред и ще предприемем мерки, които не са правени досега“, категоричен бе той. 
Той прикани съветниците да погледнат над партийните ежби, а обществените проблеми да бъдат над всичко и да ги посрещнат единни.
Що се отнася до комисията, тя ще работи за срок от една година с възможност за удължаване, а на всеки три месеца ще изготвя междинен доклад за свършеното. Председател ще е Дауд Ибрям и ще има девет членове от всички политически групи. 
„Искам всеки гражданин, който има идея, да бъде изслушан, и цялото общество да бъде ангажирано с проблема. Комисията ще изведе гражданската позиция от виртуалното пространство към реалното. Хората ще имат цялата вярна информация за видовете замърсители и кой е отговорен, за да спре интерпретацията. Не мога да остана безучастен по най-важния проблем. Не съм изпушил една цигара, а кашлям като астматик“, каза още в изказването си кметът. 
Против създаването на комисията се обявиха част от съветниците от ГЕРБ, като Орлин Дяков посочи, че тя ще размие отговорността и беше категоричен, че никой от съветниците не желае децата му да дишат мръсен въздух. Михаил Илиев каза, че тази комисия е тупане на топката една година и няма да доведе до нещо съществено. Председателят на общинския съвет Иво Пазарджиев заяви, че трябва да се подкрепи всяко едно предложение и действие за подобряване на чистотата на въздуха. 
По предложение на групата на „Демократична България“ комисията ще бъде ангажирана да проучи и установи незаконни сметища и площадки. 
След бурните дебати и политически страсти решението за създаването на временната комисия беше подкрепено с 42 гласа „за“ и 6 „въздържал се“.