Новосформирани вътрешни общински комисии с по трима или петима членове ще контролират изпълнението на строежите и обектите, които се ремонтират в града. Те ще приемат извършената работа, като са предвидени и постоянни ежеседмични проверки, включително и чрез лабораторни проби, взети на място. Досега контролът по време на строителството се изпълняваше едновременно от фирми за независим строителен контрол и служител на общинската дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството“ в зависимост от спецификата на обекта. С цел подобряване на качеството и ефективността на работа е направена организация и са въведени вътрешните комисии по контрол. Това обясни зам.-кметът Магдалина Илиева в отговор на питане на общинския съветник от ГЕРБ Алисе Муртезова за проверките и качеството на ремонтите в града. 
Съветничката поиска да разбере също какво е необходимо да се направи, за да се спре практиката с моменталното разкопаване на завършени обекти. 
„Община Русе винаги се е стремила и ще продължи да оповестява навременно своите инвестиционни намерения, като успоредно с това е направила и срещи със съответните потенциално заинтересувани лица. Най-пресен пример за това е наше писмено предложение до изпълнителния директор на „Овергаз мрежи“ за доразвиване на газопреносната мрежа в Средна кула, която да се изпълни непосредствено преди или по време на реализацията на проекта на ВиК за изграждане на канализация“, каза още Илиева. 
Освен инфраструктурата Муртезова обърна внимание и на разделното събиране на отпадъците, като попита защо се събират в три различни специализирани контейнери, след като общо се събират в един камион и има ли реално рециклиране. 
В Русе има 269 сини, 268 жълти и 266 зелени контейнера, като системата за разделно събиране се обслужва със специализирана техника, която е снабдена със сменяеми табели. Те указват вида отпадъци и цвета на обслужваните контейнери по установен график, се казва в отговора на общината. 
Другата тема, която Муртезова засегна, беше свързана със спорта и по-конкретно със сроковете за изграждането на новия басейн в близост до мола. 
„Има изготвен технически инвестиционен проект за изграждането на плувен комплекс, като тече процедура на съгласуване с експлоатационните дружества и други компетентни органи. След това предстои издаване на разрешение за строеж. За изпълнението му обаче са необходими над 8,4 млн. лв., с които общината не разполага. Ще се търсят различни финансови инструменти, включително и искане за отпускане на целеви средства от държавата. Успоредно с това общината работи и върху алтернативни варианти, които са по-достъпни финансово за изграждане или рехабилитиране на базата в плувен комплекс „Норд“, отговори Илиева.