Макар че на повечето от комисиите беше решено заплатата на кмета Пенчо Милков да стане 3000 лева, той самият отказа тази сума и потвърди първоначалното си предложение - възнаграждението му да се увеличи на 2500 лева, което е с 400 лева повече от сега вземаното. Последното увеличение на кметската заплата беше в началото на втория мандат на предишния кмет Пламен Стоилов през 2015, когато тя стана 2100 и оттогава не е променяна. 
Преди да се стигне до гласуване на решението, което беше прието с 37 гласа „за“ и 10 „въздържал се“, предложението предизвика дебат.    

Йорданка Даневска от ГЕРБ коментира, че не й харесва начинът, по който е представено предложението - без анализ, без участие на финансисти по комисиите. Тя посочи, че това води също до увеличение на заплатите на зам.-кметовете и на председателя на общинския съвет. 
В тази връзка шефката на общинската дирекция „Финансово-стопански дейности“ Емилия Пенева каза, че не е необходимо финансист да обяснява какво пише в правилника за дейността на общинския съвет. Тя отбеляза също, че увеличението на заплатата на кмета естествено води до увеличение на заплатата на председателя на общинския съвет и съветниците, а заплатите на служителите нямат нищо общо. В проектобюджета за 2020 г. е заложено увеличение на всички заплати средно със 100 лв.
Бедрос Пехливанян коментира, че лично той би изчакал поне два-три месеца за подобно предложение. Кметът трябва да получава достатъчна заплата - това, което подобава, но не виждам защо трябва да стане сега. Не правя предложение за оттегляне на точката, но бих предпочел да изчакаме, каза още той. 
Кметът Пенчо Милков посочи, че не е очаквал точката да предизвика дебат, като обясни, че възнаграждението му се плаща от държавата, а не от общинския бюджет. Не приемам скок на заплатата на 3000 лева, тъй като смятам, че повишението трябва да е постъпателно, каза той. 
Що се отнася до възнагражденията на общинските съветници и предвиденото увеличение - да получават по 110 лева за участие в комисия, а на сесия по 430 лв., то беше оттеглено още в началото на сесията от председателя на общинския съвет Иво Пазарджиев, който беше и вносител на предложението. 
А иначе вдигането на възнаграждението на кмета ще се отрази и върху заплатата на Пазарджиев. Той получава 90% от възнаграждението на кмета, което досега беше 1890 лева, а с увеличението ще се вдигне на 2250 лв. Според законовите разпоредби заплатата на съветниците е процент от заплатата на техния председател, което означава, че и те ще имат увеличение.