Регионален българо-румънски семинар в Русенския университет обсъди основните акценти в програмата „Хоризонт Европа“. Ректорът на РУ проф.Христо Белоев призова към мобилизиране на научния потенциал да развива проектни идеи, които да се впишат в бюджета от 100 млрд евро на програмата. За трите основни цели на програмата говори Петер Хертуич, директор на дирекция в Еврокомисията. Трите акцента са климатичните промени, устойчивото развитие и конкурентоспособността. 
По-късно Белоев представи профила на РУ пред лекторите на семинара - Петер Хертуич, Симона Мария Стайку, Йоанис Сагиас и Сорин Сербан.