За първи път в регионална библиотека „Любен Каравелов“ ще бъде проведен младежки научен форум, свързан с богатото духовно и книжовно наследство на академик Михаил Арнаудов. Първият национален младежки форум „Арнаудови срещи 2020. Пътят на познанието“ ще се проведе през април тази година. Идеята е на доктора на историческите науки Капка Иванова, която има богат преподавателски опит и е убедена, че учениците в гимназиалния курс биха могла да проявят изследователски интерес. 
Първата младежка среща, посветена на необятното наследство на академик Арнаудов, се организира от РБ „Любен Каравелов“ съвместно с Регионалното управление на образованието. Целта е младите хора също да се докоснат до трудовете на Арнаудов и да се запознаят с неговата огромна лична библиотека, която се съхранява в Русе. Заедно с това форумът си поставя задачата да стимулира интереса към издирване и проучване на литература, документи, факти за историята, фолклора, културните и обществените процеси в миналото и днес. Така ще предоставим възможност за изява на ученици с подобни интереси, но успоредно с това те ще могат да осъществят контакти с връстници с вкус към изследователски проекти, убедени са в библиотеката. 
Горната възрастова граница за участие във форума е 26 години. Бъдещите учени могат да правят своите разработки в няколко тематични направления: литература, история, български фолклор, изкуства, философия, география. Участието им може да се изразява в доклад, презентация на Power Point, видеоклип.
Срокът за подаване на заявка за участие изтича на 15 февруари, а срокът за изпращане на разработките - на 4 март тази година.