Интересът към концесията на летището в Щръклево се засилва, макар решение за откриване на процедурата от община Русе все още да няма. 
Както „Утро“ първи съобщи, двама сериозни инвеститори - малайзийската компания „Eonmetall Gropu Berhad“, която има представителство в България чрез „Еонметалл България“, и кабелният оператор „Нетуоркс България“ искат да се заемат с нелеката задача да съживят летището.
Преди Русе да стане първият град с общинско летище в България, бяха направени три безуспешни опита от държавата за отдаване на концесия.
Липсата на интерес показа, че летището е с регионално значение, като сега го доказва и задълбочаващата се конкуренция между двамата кандидат-концесионери. 
Поредна крачка към инвестиционното намерение за създаване на съвременен логистичен център с летище на територията на община Иваново и община Русе, а именно в района на летището в Щръклево, направи „Еонметалл България“. Идеята на фирмата е да се направи цялостна реконструкция и модернизация на сградите и да се запази съществуващата писта. Ще бъдат обхванати също застроени и празни терени на бившето военно поделение, което граничи с летището. В тази връзка управителят на фирмата Антон Стайков и кметът на община Иваново подписаха меморандум за разбирателство и за предварително съгласие за придобиване на вещни права върху 21 недвижими имота в землището на Щръклево, които са собственост на община Иваново. 
Стъпка към успешното реализиране на проекта е  дружеството да получи сертификат за инвестиция клас А от Българската агенция за инвестиции съгласно закона за насърчаване на инвестициите и правилника за прилагането му. За провеждането на процедурата по сертифициране обаче е необходимо община Иваново да даде предварителното си съгласие за сътрудничеството с дружеството кандидат, както и писменото си предварително съгласие за продажбата на имоти-частна общинска собственост. 
Затова е избран вариант с подписването на меморандум между община Иваново и „Еонметалл България“, чрез който страните заявяват своето намерение за бъдещо сътрудничество при определени условия. Това е вече факт, след като решението беше гласувано с пълно мнозинство от общинския съвет. В случая община Иваново се задължава да не преговаря с други кандидат-инвеститори до края на април тази година. 
А иначе от „Еонметалл България“ посочиха, че за община Иваново е от изключително значение привличането на нови инвестиции, особено такива, които са с най-висока степен на сертификат за инвестиция - клас А. Това обвързва инвеститора със задължението да инвестира определена сума в реализацията на проекта, както и да осигури съответните работни места. Очакванията са проектът да е около 2 млрд. лева. Реализирането му би донесло икономически напредък не само на лицата, пряко свързани с него, а и на жителите на общината, казват от фирмата. 
Както „Утро“ писа, другият сериозен инвеститор „Нетуоркс България“ е в процес на изготвяне на финансово-икономически анализ и обосновка на концесията на летището в Щръклево, след което ще инициира предложение за възлагането й.