След няколко тримесечия на спад, броят на сделките с имоти в Русенско бележи ръст в последните три месеца на миналата година, показват данните на Агенцията по вписванията. Регистрираните за периода октомври-декември покупко-продажби и прехвърляния са 1535, което е с 13% повече отколкото през същия период на 2018 г. Този ръст е рекорден за страната, въпреки че и националните данни показват най-силно тримесечие от две години насам. Едно тримесечие обаче не успява да обърне тенденцията от последните години - все по-малко сделки, и то предимно прехвърляния на собственост между роднини, без реални плащания. 
2019 г. завършва с общо 5229 сделки, което е малко под броя им през 2018-а и със стотина по-малко, отколкото през 2017-а. Може да се каже, че генералната тенденция е за намаление на търговията с имоти, резултат и от намаляване на населението в региона.
Данните не разграничават сделките от рефинансиранията, Агенцията по вписванията не дава и разбивка по различните видове имоти - жилища, земи, аренди и наеми, дарения и т.н. За реални сделки може да се смятат тези, при които е използвана ипотека, т.е. се ползват пари на банките. Тези ипотеки все повече намаляват и през четвъртото тримесечие на 2019-а са регистрирани едва 236, при 301 за предходната 2018 г. А от тях огромната част са рефинансирания на съществуващи вече кредити, тъй като броят на заличените през същия период ипотеки е по-голям от новоучредените - 251. Очевидно е, че въпреки ниските лихви и примамливи оферти на банките, русенци предпочитат да изчистват старите си заеми, вместо да сключват нови.