Вилните райони са оставени на произвола и всеки прави каквото си иска, без да има последствия. Пример за това е случащото се край предпоследната спирка на линия 10 от градския транспорт в Касева чешма, където расте голям строеж, а работниците са затрупали асфалта с камари пръст от изкопните работи. С това оплакване и съмнения за нередности потърси „Утро“ Стефка Генчева.
Оказа се, че по протежението на маршрута на 10 линия има разрешителни за строеж и одобрени инвестиционни проекти на два имота - вила и жилищна сграда. И при двата проверка на място от страна на общински експерти е установила натрупани земни маси в нарушение.
За строежа на вилата е получено съгласие за съхраняване на земни маси за обратен насип до края на септември 2019 година. След предприети от страна на общинска администрация действия към настоящия момент натрупаните камари са премахнати, увериха от общината.
В уширението на пътя край предпоследната автобусна спирка еколози от общината отново са се натъкнали на купчини пръст. За нарушението е съставен констативен протокол, в който в посочен срок камарите да бъдат премахнати. При неизпълнение на предписанието ще бъдат предприети действия за налагане на административна санкция, категорични са от общината. 
За изхвърляне на строителни отпадъци, включително и земни маси, за физически лица се налага глоба в размер от 300 до 1000 лв, а на едноличните търговци или юридическите лица - имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лв, предупреждават от местната власт.