Населението и броят на работещите в Русенско може и да намаляват, но пък останалите тук явно боледуват все по-често и вземат повече болнични. Поне това показват данните на Националния осигурителен институт за последните три години.
През 2016 г. са издадени 47,3 хил. болнични на осигурени от Русенско, през следващата година те нарастват до 51,4 хил., а за миналата година броят им е 52,1 хиляди. При това в тази статистика са включени само издадените болнични листове за временна неработоспособност поради общо заболяване, без тези за нетрудови злополуки, бременност, майчинство и др. 

И само такива с плащане от държавното обществено осигуряване, тоест за 4 и повече дни. Колко болнични са издадени само за първите три дни, които са за сметка на работодателя, НОИ не съобщава.
Така в този период, в който броят на работещите в Русенско намалява с около 2,5 хил. души, броят на издадените листове се увеличава с 4,7 на сто. Всяко болнично заведение е издало средно по 1081 документа годишно, а заведенията за извънболнична помощ - по 575.
Усреднените данни сочат, че над половината работещи в областта вземат по един болничен за 4 дни и повече дни годишно, като в това отношение областта е някъде в златната среда. 100 заети в областта ползват около 53 болнични годишно. Най-много боледуват (или най-лесно вземат болнични) жителите на Габрово, където 100 души са взели 86 болнични за година. На другия полюс са живеещите в Добричко, където едва 23 на сто от работещите са ползвали болнични.
В периода 2010-2018 г. броят на болничните се увеличава с 52,2 на сто, като една от причините е общото застаряване на работна сила. В резултата на ниската раждаемост, емиграцията и увеличението на пенсионната възраст, се повишава делът на работещите в по-високите възрастови групи, посочва НОИ. Осигурителният институт не прави изводи дали всички тези болнични са основателни или не, но посочва, че в някои области издадените болнични листове нарастват въпреки спада в броя на заетите.