Тази година държавата ще отпусне четири пъти по-голяма помощ за хладилни складове за съхраняване на пресните плодове и зеленчуци, току-що обрани от градините. Докато миналата година по тази схема бяха заделени 3,6 милиона лева, през 2020 г. ресурсът ще бъде 18,6 млн. лв., съобщиха от министерството на земеделието.
Мярката беше приветствана от Съюза на дунавските овощари, тъй като е особено полезна за отглеждащите плодове с ниска трайност като череши, ягоди и др. За тях съхраняването на продукцията в хладилни складове е без алтернатива, ако искат да доставят качествени плодове на пазара.
Държавната помощ се отпуска по схемата за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция. Земеделските производители могат да кандидатстват за помощта от 3 до 28 февруари, като документите ще се приемат в областните дирекции на фонд „Земеделие“.
Помощта покрива до 50% от допустимите разходи за инвестиции за такава техника, но не повече от 120 000 лева. Тя се предоставя под формата на капиталова субсидия за закупуване на машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение при производството на собствена първична земеделска продукция. По предложение на браншовите организации в сектор „Растениевъдство“ обхватът на схемата е разширен, като се включват и машини, оборудване и съоръжения за защита от слана и градушки.