Преподавателката по немки език в Математическата гимназия Ася Кулева, която от години ръководи театралната студия „Магим“, описа в книга опита си. Разработката е със заглавия „Какво би станало ако... Драма-педагогика и театрална педагогика“ и излиза от печат в Университетското издателство „Св.Климент Охридски“. Това е първа по рода си за България разработка върху драма-педагогиката като универсален интерактивен метод на преподаване и усвояване на знания, който използва театъра, литературата, изкуството и психологията. Авторката дава ред практични съвети, базирани на повече от 20-годишния й опит.