Предишното ръководство на община Ветово прави опити да свали новия кмет д-р Мехмед Мехмед, а причината е казус с незаличена фирма. 
Жалбата срещу д-р Мехмед е подадена в понеделник пред Общинската избирателна комисия от бившия зам.-кмет на Ветово Ивайло Кадишев, който се изправи на балотаж срещу Мехмед, но загуби. Той иска предсрочно прекратяване на пълномощията на д-р Мехмед, тъй като настоящият кмет не е предприел действия да заличи своята фирма ЕТ „Медисън - Мехмед Мехмед“ в законовия срок - един месец от обявяването на изборните резултати (от 4 ноември до 4 декември 2019) и така е нарушил закона за местното самоуправление и местната администрация. 
При проверка в Търговския регистър Ивайло Кадишев установява, че в законовия срок от един месец Мехмед Мехмед не е заличил ЕТ „Медисън - Мехмед Мехмед“ и има регистрирано много преди изборите търговско предприятие. То е със седалище и адрес на управление в Глоджево, а предметът му на дейност е извършване на стоматологични услуги. Фирмата на практика продължава да бъде действаща, като не ми е известно да е подал уведомяване до председателя на общинския съвет и до ОИК за прекратяване на дейността на предприятието, трърди Кадишев в жалбата си до ОИК. 
Справка в Търговския регистър показва, че името на д-р Мехмед Мехмед е свързано с две фирми със сходни имена - ЕТ „Медисън - Мехмед Мехмед“, срещу която е жалбата, и „Медисън 2019“ ЕООД, която обаче е прехвърлена на съпругата му в края на ноември, тоест е спазен законоустановеният срок. 
Потърсихме за коментар д-р Мехмед, който обясни, че до 2007 г. е развивал дейност като ЕТ, след което е създал ЕООД. ЕТ е спряно, но не е заличено, като то не разива дейност и затова има доказателства, посочи кметът на Ветово. Той отбеляза, че прехвърлянето на дружествен дял във фирма „Медисън 2019“ е станало бързо, но процедурата по заличаването на ЕТ ще отнеме по-дълъг период от време. 
Процедурата по заличаване ЕТ е задействана на 25 ноември, като всички необходими документи са входирани, но ще отнеме поне два-три месеца, докато се разгледат и докато бъде заличено от Търговския регистър, каза още Мехмед. 
А междувременно ОИК проведе заседание и излезе с решение да се направи подробна справка в Търговския регистър, като се представи официално удостоверение за актуалното състояние на търговеца. Ще се изиска информация дали Мехмед Мехмед е регистриран като търговец под каквато и да е форма и от коя дата и какъв е статутът му в търговското предприятие. Ще се провери още дали от 4 ноември до 4 декември е извършвал търговска дейност и предприемал ли е необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност. Ще се направи справка също търговското предприятие с действащ статут ли е, или ако не е - откога. 
ОИК ще поиска и информация от общинския съвет дали д-р Мехмед Мехмед като новоизбран кмет на Ветово е уведомил писмено председателя за предприети действия съгласно законовите разпоредби в периода от 4 ноември до 4 декември. Такава справка ще се направи и в деловодството на ОИК. 
След като бъдат събрани тези документи, от ОИК ще излязат с решение, като се очаква това да се случи до няколко дни. От комисията ще уведомят д-р Мехмед за образуваната проверка, като той ще има възможност да направи писмено възражение. 
Сходна жалба има подадена и срещу кмета на Смирненски Салих Салиев, като тя е от другия неуспял кандидат за кмет и бивш зам.-кмет Исмаил Селим. При справка в Търговския регистър срещу неговото име фигурира ЕТ „Салих Салиев“, на което е собственик и което към днешна дата е действащо, а няма уведомление за прекратяване на дейността или за освобождаването му от заеманата длъжност. Предстои твърденията в сигнала да бъдат проверени със съответните документи и справки в Търговския регистър и общинския съвет.