От замяната на ЖП стрелка №5 с нова през 1987 година до момента на произшествието в Хитрино, тоест почти 30 години, не са извършвани ремонти или реконструкция на железния път и стрелките в този район. Това е заключението на писмената експертиза, представена вчера пред Шуменския окръжен съд, където се гледа делото срещу двамата машинисти от Русе Димитър Михнев и Радослав Петков, управлявали дерайлиралата през декември 2016 г. влакова композиция. Вещите лица, изготвили документа - гл.ас.д-р инж. Коста Костов, преподавател във ВТУ „Т.Каблешков“, катедра „Транспортно строителство и съоръжения“ София и проф. д-р инж. Майя Иванова-Йорданова от същия университет и катедра, заявяват убеденост, че не може еднозначно да се определи конкретно каква скорост ще бъде опасна за преминаване през жп стрелки №1 и №5 при това състояние на железния път. 
По време на устната защита обаче професор Майя Иванова-Йорданова изтъкна факти за състоянието на железния път и безопасна скорост, които са в противоречие с експертизата, под която тя се е подписала. И съдът се сблъска със съществено разминаване между писмената експертиза и устната защита, което без съмнение ще затрудни крайните изводи. Въпросът е от решаващо значение, тъй като според прокуратурата дерайлирането на влака е по вина на машинистите, навлезли в гарата с по-висока скорост. А според защитата инцидентът е причинен от неизправна стрелка, която се е превключила сама и пренасочила вагоните след номер 6 по друг коловоз, което е причинило разкъсване на композицията и дерайлирането й.