Десет отделни дела с наложени санкции тежат на гърба на пункт за технически прегледи на автомобили. Всеки от актовете е за глоби от по 1500 лева, които фирмата обжалва.
Според контрольорите от автомобилната инспекция, а и според съда на първа инстанция, председателят на комисията съвсем нарочно въвеждал грешни данни на собствениците на колите, за да изглеждат те редовни пред закона и с платени данъци. Знаел, че ако на тяхно име виси непогасен налог, няма право да извърши технически преглед. И така намерил вратичка как хем да не връща клиенти, хем да излъже системата. В един от случаите например въвел грешно ЕГН, на чието не се водят задължения и получил зелена светлина от софтуера да продължи прегледа.
Пред съда мъжът отдаде пропуските в работата си и сгрешените данни на очното си заболяване. Районните магистрати обаче посочиха, че има категорични доказателства, че е действал съвсем целенасочено, а и останалите аналогични 9 дела не водят до извод, че грешката е инцидентна и случайна. Затова потвърдиха санкцията, но решението може да се обжалва.