Данъчната кампания за 2020 г. ще протече с няколко съществени новости, съобщиха от НАП-Русе. Освен традиционното попълване и подаване на хартиени формуляри или техните електронни аналози чрез сайта на агенцията, от началото на месец март на данъкоплатците ще бъдат предложени за подаване по електронен път и автоматично попълнени годишни данъчни декларации. От нас ще се иска само да  проверим дали всичко е точно, евентуално да направим корекции, като впишем например данъчни облекчения, за които администрацията на НАП няма как да знае, и да потвърдим подаването на формуляра със своя ПИК от НАП или квалифициран електронен подпис.
Вече ще има 2 месеца повече за получаване на 5% отстъпка или до 500 лева от данъка за довнасяне. В предните години този стимул се предлагаше до края на януари. Сега този срок се удължава до края на март с изискването декларациите да се подадат по електронен път, данъкоплатецът да няма неплатени задължения към НАП и налогът да е внесен до 30 март. 
Само по електронен път вече са задължени да подават декларациите си самоосигуряващите се лица, земеделските стопани и наемодателите.
В първия ден на данъчната кампания в НАП-Русе са приети 9-годишни данъчни декларации на физически лица, съобщиха от регионалния офис на приходната агенция. През миналата година в Русе бяха регистрирани 18 548 декларации. 52% от тях бяха подадени по електронен път, от които 6587 с ПИК от агенцията, а 2920 - с електронен подпис. На гишетата в офиса бяха приети 6178 декларации, а през пощенските клонове в региона бяха изпратени още 2859 формуляра.