До 10 февруари русенци, които желаят да станат учители, могат да кандидатстват за включване в програмата за професионално и лидерско развитие на фондация „Заедно в час“. Кандидатстването става на сайта zaednovchas.bg. Организацията търси, обучава и развива способни и мотивирани професионалисти от различни сфери, които се занимават с децата по учебни програми. 
Кандидатите преминават през три етапа на подбор. Няма изискване те да имат учителска правоспособност, тъй като ще я придобият с включването им в програмата. Необходими са завършена минимум бакалавърска степен до 1 септември 2020 г., желание за работа с ученици, които имат нужда от повече подкрепа, и готовност за работа като учител на пълен работен ден за две години. 
От следващата учебна година „Заедно в час“ разширява обхвата си и включва 20 области, една от които е и Русенска. „Заедно в час“ е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“ и е част от международната мрежа Teach for All на организации, които работят срещу неравенството в образованието в повече от 50 държави по целия свят.