И тази година  по-голяма част от планираните за изминалата 2019 година продажби на имоти прескачат в плана за 2020 поради липса на инвеститорски интерес. От тях в хазната се очаква да влязат над 6,2 милиона лева. Равносметката за 2019 обаче показва, че са реализирани само три приватизационни сделки, от които са постъпили едва 153 500 лева. Това става ясно от годишния план за приватизация на общинска собственост, който заедно с отчета за изпълнение за миналата година предстои да бъдат приети на идната сесия.  
Купувачи през изтеклата 2019 намериха магазинчето на ул. „Борисова“ 51, което беше продадено за 107 000 лева на фирма „Фокс 94“ АД с управител Борис Димитров. 32 500 лева влязоха в общинската хазна от продажбата на имот на първия етаж на блок 5 в кв.“Дружба 2“, като търгът беше спечелен от единствения участник в него Петър Денчев. Третата продажба за 2019 е на част от масивна триетажна сграда в Ново село, която се състои от книжарница, склад, преддверие и сервизни помещения. И за него имаше желаеща само една фирма - „Тоци Транс“ ЕООД, която го купи за 14 000 лева. 
През новата година общината ще продължи да търси купувач на сградите на бившия хлебозавод на ул. „Потсдам“ 1. Това всъщност е и най-голямата предвидена продажба, откъдето се очакват 4 492 742 лева. Друг солиден приход се очаква от два имота в Индустриалния парк, оценени за малко над 1 милион. В плана за приватизация за поредна година прескача и бившата поликлиника в Тетово с цена от 270 000 лв, както и бившата баня-фурна в ДЗС с начална тръжна цена 53 5000 лева.
Опит за приватизация ще бъде направен и на бившия цветарски магазин на „Паркстрой“ на Американското пазарче, от което се очакват 80 150 лева. В плана за приватизация са и 560 акции от капитала на „Агропродукт“ с начална тръжна цена от 57 500 лева. Купувачи ще се търсят на бившите магазини на алея „Бели брези“ в „Здравец“ с цена 60 000 лева, както и на този в блок „Първа пролет“, оценен на 239 000. В плана са и два магазина на „Доростол“ 106 и на „Николаевска“ 20, за които предстои да се изготви оценка от лицензиран оценител.