Стартира първият национален ученически конкурс за зелени иновативни идеи „Млад иноватор“, който се организира от инвестиционния фонд PostScriptum Ventures с подкрепата на Министерството на образованието и науката. Идеята е да се провокира мисленето на децата от 1 до 12 клас в посока на опазване на околната среда. 
Конкурсът е разделен в две категории. Първата е за деца от 1 до 7 клас, които могат да участват с рисунка, а от тях ще бъдат излъчени 10 победители. По-големите, от 8 до 12 клас, трябва да участват в екип (двама до петима участници) и да представят свое проектно предложение по посочената тема. 
Наградният фонд е близо 10 000 лева. 
Повече информация за конкурса може да се открие на адрес www.mladinovator.bg. Крайният срок е 31 януари.