Това е теория, който може да удовлетвори желанието на хората да разберат логиката на света. Теория на всичко. Така в една фраза събира труда на живота си русенският изследовател Никола Станев, роден в Русе на 17 ноември 1947 година и прекарал целия си живот в града, като се изключи службата му в казармата. В сряда /15 януари/ от 17 часа инженерът с диплома от Русенския университет /по негово време ВИММЕСС/ и две следдипломни квалификации ще представи в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ своята Единна теория за хармоничния свят. Това е венецът на интелектуалните му търсения, усилия и прозрения; на душевните му пориви и на човешката обида и вдъхновение.
Първите стъпки към днешната Единна теория за хармоничния свят /ЕТХС/ инж.Станев прави през 1969 година с идеята, че 
човешкото знание е стигнало предел, зад който има още много за откриване и обясняване
но след отминаването на епохата на мислителите от Ренесанса и Просвещението усилията на науката са насочени в по-практични насоки. По-важно е да се изобретят нови машини за индустрията, да се открият нови лекарства, да се развие електрониката, да се създадат повече и по-евтини потребителски стоки. Е, не за всички, но това е зададената от глобалното развитие посока и в следването й науката и бизнесът са два локомотива, които не могат един без друг.
Първият вариант на теорията, която впрочем е търсена и от безспорните гении Алберт Айнщайн и Стивън Хокинг, е готов през 1984 година. Следващите три години Никола Станев безуспешно се мъчи да я представи, но никой не иска дори да я прочете.
Учените ме отхвърляха още като чуят какво предлагам
Според тях такава теория е невъзможна, разказва Станев.
Има достатъчно примери, че и учените са хора и не са безгрешни. Преди векове Земята е смятана за плоска.
След падането на социализма Никола Станев подновява опитите си да покаже на света до какви умозаключения е стигнал.
Съставих система от постулати, нещо като логическа координатна система, така започнах да изграждам и да обосновавам теорията, разказва инженерът.
Но и новото време не е благосклонно към него и властелините в науката продължават категорично, високомерно, дори иронично да отхвърлят идеите му, вместо да ги разгледат и да ги потвърдят или да ги оборят.
Станах член на клуб „Мъдромер“, надявах се това да ми донесе пробив, но не се получи, разказва откривателят.
Огорчен, но не озлобен, през 2000 година постъпва в манастира „Света Марина“, в тутраканското село Сяново, където остава до 2015 година. Идеята на монаха е да покаже не света достиженията си чрез църквата, но клирът, който по дефиниция е консервативен и крайно предпазлив в подобни ситуации, не насърчава такива стъпки.
Но пък го насърчава един човек, който го посещава често и двамата дълго говорят за ЕТХС.
Ти трябва да ги напишеш тези неща, убеждава го съмишленикът и това е необходимият импулс. Монахът Никола отстъпва на учения Станев. Теорията стига да внушителния обем от 746 страници, по-късно е редуцирана на 360, а при последната преработка е сведена до 80 страници. Причините са много, едната от тях е липсата на средства за издаване на голям труд. 
Но тези 80 страници са само ключ, само врата, през която Никола Станев може да преведе заинтересованите в полето на откритията си
 Всъщност Единната теория за хармоничния свят е компилация от неща, които винаги са съществували. Моята заслуга е, че съм ги обединил във взаимодействаща система. Всяка теория се развива, еволюира, тази също не прави изключение. По същество това е Теорията на всичко, търсена и от Алберт Айнщайн, и от Стивън Хокинг, и от други изследователи. Теорията може да се приложи във всяка сфера на живота - от образованието и здравеопазването до алтернативната енергия, екологията и овладяването на космоса. Единната теория за хармоничния свят и изведеният Закон за запазване на пространството налагат отговор на въпроса за целта и смисъла на живота, обяснява Никола Станев.
Повече за наистина интригуващата му теория ще разберат участниците в срещата в библиотеката в сряда, която ще бъде първото й публично представяне