Нови експертизи на вещи лица, представени вчера пред Шуменския окръжен съд, обръщат на 180 градуса версията за причините, довели до трагичния взрив в Хитрино през декември 2016 г., при който загинаха 7 души. Делото срещу машинистите от Русе Димитър Михнев и Радослав Петков, управлявали дерайлиралата влакова композиция, се води от съдия Румяна Райкова. Тя разпореди изготвянето на четири експертизи, три от които бяха разгледани вчера. 
Комплексната съдебно пожаро-техническа експертиза, изготвена от Специализирана научно-техническа лаборатория „Фрактодиагностика и съдебна техника“ към ТУ във Варнa опровергава версията на прокуратурата, че взривът е приченен от горяща печка, до която е достигнал изтеклият от пробитата цистерна пропилен. Според техните заключения, по стъклата, пантите и стените на фурната няма следи от взрив, а всички налични деформации се дължат на ударната вълна след взрива.
Вещото лице проф.д-р инж. Иван Миленов, представи заключението си, че опитите на дежурния оператор в тягова подстанция Хитрино да възстанови електрозахранването по скъсаната контактна мрежа са довели до получаване на искрене и електрическа дъга с голяма мощност и много висока температура, която най-вероятно е причинила взрива. Според експерта, мрежата е била замасена именно в зоната на стрелка №5 и гаровия прелез. След двукратното подаване на напрежение от дежурния оператор по контактната мрежа е протекъл електрически ток. Възможна е появата на искра или дъга от скъсан проводник от електрическата контактна мрежа в случаите, когато към единия му край е подадено напрежение, а другият допира към точка с по-нисък потенциал и затварящ електрическата верига, обясни вещото лице. 
Друга експертиза на проф.д-р инж. Валери Стоилов от Технически университет-София, катедра „Железопътна техника“ и проф.д-р инж. Симеон Ананиев от ВТУ „Тодор Каблешков“-София заключава, че пробитата цистерна не е била годна за експлоатация. Беше направено важно уточнение, че влаковата композиция не е собственост на „Булмаркет“, а е възложена от страна на румънски превозвач да изпълни транспортирането й в българския участък от Бургас до Русе. В състава й е била включена вагон-цистерна, която не отговаря на международния правилник за превоз на опасни товари (RID) и това обстоятелство не е било известно на железопътните превозвачи. Вещите лица са категорични, че ремонтът и оразмеряването на резервоара на цистерната са извършени неправилно и е издаден неправомерно сертификат на годност.  
За 14 януари бе отложено представянето на най-важната експертиза - за състоянието на релсовия път и стрелките. Според експерти от чужбина, наети от „Булмаркет“, именно незаключена стрелка е причина за разкъсването на композицията и дерайлирането й. Показанията им обаче не бяха допуснати в съда, който назначи експертиза от свои вещи лица.