Електронната система за записване на децата за общинските детски градини в Русе ще бъде отворена днес, а регистрацията на заявленията за кандидатстване ще продължи до 19 януари включително. Родителите трябва да подават заявление за кандидатстване всяка година, тъй като участието в класирането е за календарна година. За неприетите към края на изтеклата календарна година деца е необходимо да се подаде ново заявление.
В понеделник ще бъдат обявени свободните места, а на 22 януари ще са ясни и резултатите от класирането. Родителите ще могат да запишат децата от 23 до 29 януари включително, като тогава системата отново ще бъде отворена за редакция на съществуващите заявления на некласираните деца и за регистрация на нови. Приемът на записаните деца ще бъде от 23 януари до 5 февруари и ще се извършва по график, изготвен от директора на детската градина. 
Новият прием за родените през 2017 година деца, които тази година навършват 3-годишна възраст и следва да постъпят в първа възрастова група, ще бъде на 5 юни - тогава ще излезе първото основно класиране. Преди това на 26 май ще бъдат обявени свободните места за учебната 2020/2021, а до 2 юни системата ще е отворена за регистрации и редакции на заявления. 
Всички срокове и дати по обявяване на резултатите от класирането, записването на класираните деца, приемът им, следващото обявяване на свободните места и други дейности, са публикувани в сайта на общината.