Община Ценово кандидатства за финансиране на цялостен ремонт на детската градина в Долна Студена пред програма „Красива България“. Градината е една от най-големите в общината, но сградата е в лошо състояние и се нуждае от спешен ремонт на покрива. Необходимо е също да се положи топлоизолация, да се подменят част от радиаторите, подовите настилки, както и да се монтира гръмоотвод. Предвижда се и ремонт на санитарните помещения и на тротоарите около сградата. Стойността на проекта е 228 000 лева, като община Ценово ще поеме 55% от разходите.