Все повече млади двойки предпочитат да живеят на съвместни начала, вместо да подпишат граждански брак. Това се потвърждава и от справка на общината, изготвена за „Утро“. Спад на сключените граждански бракове през изминалата година отчитат от администрацията. 
През 2019 има 698 съставени актове за сключен граждански брак, като тенденцията е за намаляване на техния брой в сравнение с предходните години. Справката показва, че през 2018 са регистрирани 740 бракове, през 2017 са били 897, а през 2016 има сключени 918 брака. 
Отчетливо личи още една тенденция - през изтеклата 2019 година по-голяма част от двойките са предпочели да се подпишат в делничен ден. 419 са венчавките през седмицата, а 61 двойки са предпочели изнесен ритуал. Последният сключен граждански брак за изминалата година е на 30 декември, а първият за 2020 - на 2 януари. През 2019 са сключени и 200 брака с чужденци. 
От началото на годината пък 18 двойки са заявили желание да сключат граждански брак, като 11 са предпочели изнесен ритуал. За момента все още няма предпочитана дата за новата година, като традиционно най-желани остават месеците юни, юли, август и септември. Очаква се евентуално да има по-силен интерес и за 20 и 22 февруари заради повтарящите се двойки в тези дати. Нестандартна възможност е и 29 февруари, който тази година удобно се пада в събота. Малкото неудобство или пък малката екстравагантност е, че ако стане ден първи от семейния живот на влюбените, паметното събитие ще може да се отбелязва точно на деня си веднъж на четири години.