Глоба от 3000 лева е наложена на ВиК като стопанин на колектор „Трети март“ в Западната промишлена зона заради течащите цветни води в Русенски Лом през лятото. Изследвания на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/, която е наказала оператора, показвали, че отпадните води не отговарят на нормите и е констатирала превишение на 3 от показателите за качеството на водата. Санкцията обаче стигна до съд, тъй като според водното дружество изследванията на взетите от реката проби не са извършени от лицензирана лаборатория.   

Случаят е от 26 юли 2019 година, когато в екоинспекцията постъпил сигнал за изтичащи в Лома притеснително оцветени води. Взетите от реката на посоченото място проби показали, че действително качеството на водите не отговаря на нормите. Били констатирани завишени нива на неразтворени вещества, между които попадат пясък и чакъл, както и нарушения в количеството кислород, което е необходимо за разграждане на органичните и биологичните замърсители.
ВиК обаче възрази, че физико-химичните констатации на РИОСВ са неправилни, тъй като изследванията не са направени от акредитирана лаборатория. Съдът обаче посочи, че това далеч не е така. Въпреки това глобата бе намалена от 3000 на 1000 лева, тъй като според магистратите дружеството за първи път е засечено в нарушение и не заслужава строга санкция, а наказание в минимален размер. Решението може да се обжалва.
Четири са възможните производства в Западна промишлена зона, които изхвърлят води, които оцветяват с неестествени и силно смущаващи сини, зелени и сиви нюанси Русенски Лом, съобщи през декември РИОСВ след продължилите два месеца съвместни проверки с ВиК. Сред заподозрените тогава бяха производства на различни видове бои, кори за яйца и печатна база, които нямат сключени договори с ВиК, въпреки че ползват колектора за отпадни води в района. 
Оказва се обаче, че вместо да се издирят и накажат конкретните виновници, санкции търпи стопанинът на колектора за отпадни води, който е отговорен да го поддържа - ВиК.