10 протокола, придружени от предписания за отстраняване на установените нарушения и 2 акта са издадени за месец от служителите на общинския отдел „Екология“, които с представители на полицията проверяват сигнали за отопление с отпадъци, парцали и други евтини, но вредящи на околната среда и хората в Русе горива. Проверките текат от 10 декември м.г. и са част от действията на общината за намаляване на замърсяването на въздуха със сажди и фини прахови частици. Инспектираните жилища са както в кварталите „Чародейка“, „Здравец“ и „Родина“ така и в центъра, проверките продължават.