Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ отхвърли жалбата срещу класирането на участниците в апетитната поръчка на Пътната агенция за поддържането на 496 км републиканска мрежа в областта. Тя остави без уважение претенциите на жалбоподателя - обединение „Пътно поддържане Русе“, в което влизат шуменските фирми „ВИНС ИН ХОК“ и „Автомагистрали Черно море“, което временно блокира процедурата за избор на фирма.  
Атаката от неуспялото обединение от две шуменски фирми дойде през ноември и беше срещу решението на Пътната агенция, за победител в поръчката да бъде избрана русенската фирма „Пътинженеринг“, която изпълнява и по голяма част от строителните обекти в Русе. 
Според загубилата фирма решението за класиране е незаконосъобразно и необосновано, а на „Пътинженеринг“ са присъдени неоснователно и в противоречие с методиката допълнителни точки. Всъщност „Пътинженеринг“ получи 93 точки, като на второ място остана ДЗЗД „Пътно поддържане Русе“ със 77 точки, а третият участник - дупнишка фирма „Мегаинвест-холд“ беше отстранена от участие. Според класираната на второ място фирма обаче тяхното предложение не е оценено подобаващо и затова обжалваха. От шуменското обединение поискаха антимонополната комисия да върне процедурата за възлагане на обществената поръчка. Така за втора поредна година поръчката за поддържането и ремонтите на пътищата в областта беше блокирана. 
От КЗК обаче считат жалбата за неоснователна и я оставят без уважение. С това решение всъщност се потвърждава изборът на „Пътинженеринг“. Договорът с фирмата ще е за срок от пет години, а не както досега за четири. Тя ще се заеме с пътните ремонти - превантивно, текущо и зимно поддържане, както и с дейностите при аварийни ситуации. Прогнозната стойност за поддържането на пътищата в Русенска област е 15 120 000 лева за целия срок на договора.