Човешкият живот се подчинява на цикли и космически ритми с продължителност от 9 години, всяка от които има собствени вибрации и събитийни характеристики. Посредством тях числото на личната година, от 01 януари до 31 декември, позволява да разберем общата атмосфера и някои от по-важните събития през посочения период. Те могат да засилят или забавят динамиката, заложена и обусловена от по-големите цикли. Познаването на годишната характеристика позволява да съобразим своите планове и поведение с общите тенденции и вибрации на периода.
Как се изчислява личната година?
Събират се числата на месеца на вашето раждане + денят на раждане + текущата година, за която правите прогнозата:
Например: ден на раждане 14 + Месец на раждане 8 + Текуща година 2020 или 5+8+4 = 17 = 1+7 = 8
Числото на вашата лична година е 8.

Лична година 1
Очаква ви година на по-голяма активност и повече предприемчивост, на добри промени и нови проекти. Перспективите са благоприятни за личностна реализация на различни нива. Очакват ви обновление, възможности за ново начало и голяма доза късмет. Новите проекти и ангажименти предполагат една по-адаптирана към реалността еволюция в два плана: единият - на материалните стремежи на Егото, и другият - на изискванията на Душата. Не забравяйте, че предприетите сега по-мащабни действия и инициативи ще намерят своето пълно развитие през следващите години от деветгодишния цикъл. Възможни са временни трудности през първото тримесечие. В повечето случаи те стимулират възстановяването на енергията, необходима за бъдещата еволюция през започналия нов деветгодишен период. Необходимо е да проявявате повече самостоятелност, рационално и своевременно да използвате удобните случаи. Възможна е промяна в работата, статута или местоживеенето. Ще имате добри перспективи за професионално израстване и признание. Постигнатите резултати в края на годината обикновено надхвърлят личните очаквания.
По отношение на здравето възможните проблеми са свързани с храносмилането, нервната система, бъбреци, простата.
Лична година 2
На преден план излизат личният живот, сърдечните пориви и желания на човека, неговата съвместимост с останалите хора и социалната среда. Периодът обикновено е доминиран от чувства, взаимоотношения и стремеж към постигане на стабилно равновесие. Трябва да бъдете внимателни и предпазливи към всякакви колективни и административни условности, към външни изисквания, задължения и йерархични структури поради опасност от внезапен провал в начинанията. Общата атмосфера на раздвоения и потискаща двойственост забавя осъществяването на конкретните цели и продължава до месец май. През годината се очертават добри възможности за личностното развитие и за семейния живот, за интелектуални дейности и духовно израстване. От началото на второто полугодие започва постепенно освобождаване от несигурността и напрежението и едно по-успешно развитие на обстоятелствата. Това време е свързано най-често с довършване на стари проекти, цели и ангажименти. Очертават се добри възможности за личностното развитие. Не изключвайте възможността за емоционални ограничения и зависимости от външни обстоятелства, налагащи повече търпение, смиреност и предпазливост. Възможни са здравословни проблеми, свързани с нервен стомах, лошо храносмилане, бъбреци, жлези.
Лична година 3
Годината е свързана с поява на нови цели и интереси, с неочаквани професионални и обществени възможности. Все пак, не се подвеждайте и не се предоверявайте на привидната привлекателност на възможности, фактори, хора или ситуации. Поради неустойчивия характер на годината събитията през нея нямат пряко значение за бъдещето, а енергията е непостоянна, с приливи и отливи в жизнения тонус. Акцентът е върху социалните контакти и отношенията с близки и роднини. Добре да се придържате към едно по-балансирано поведение поради изявените през периода желание към налагане, чувство за изключителност и нужда от възхищение. Ще проявявате стремеж към промяна и повече разнообразие. Има перспективи за добра реализация и израстване в професията, а финансовият успех и придобивките ще са награда за усилията. В негативен план не са изключени прояви като неорганизираност и непоследователност в действията и решенията, както и застой в ежедневната работа и ангажименти.
Възможна е поява на здравословни проблеми, свързани с жлъчка, черен дроб, гърло, кръвообращение.
Лична година 4
Година на работа, конструктивизъм и градивни усилия, насочени към постигането на материална и финансова стабилност. На преден план излизат въпросите за семейната обезпеченост и за личното място в живота. Наложените ограничения водят до по-добро осъзнаване на нещата и съответно до по-голяма прозорливост в действията и решенията. Годината изисква пълна отдаденост на работата и поетите ангажименти. В случай, че решите да инвестирате в значителни движими или недвижими имоти е важно да си осигурите необходимия минимум от материални гаранции. Имате шанс за реализиране на дългосрочни планове и проекти, свързани с придобивки и обогатяване в дома и семейството. Възможни са непредвидими домашни разходи и нужда от повече икономии. Ще имате грижи или конкретни проблеми с възрастни хора. През месеците юли и ноември - проява на пасивност, желание за бягство от реалността и за повече спокойствие. В негативен план годината предполага множество ограничения или контрол над действията и инициативите.
Възможни са проблеми с костна система, панкреас, корем, чревен тракт и др. Повишено внимание за здравето през септември и декември.
Лична година 5
Вибрацията на тази година предполага добро общо развитие и поражда необходимост от повече свобода, независимост и движение. Целите и енергията могат успешно да се насочат към бизнес, преквалификация или контакти с чужбина. Еволюцията би била по-динамична и освобождаваща от ограничения, ако до март успеете да приключите с въпросите и проблемите, свързани с предходната година. Водещи ще са амбиции, нестандартните идеи и стремеж към повече разнообразие и постигане на желанията. Ще има благоприятни промени в семейството и възможност за добри финансови постъпления. Разчистете старите неща, освободете се от ограничаващи ситуации, стари навици или паразитни хора. Периодът често е съпровождан от предизвикателства, особено през първото полугодие, от материални разочарования, напрежение и спадове в жизнения тонус, вследствие на твърде динамичния начин на живот. Може да се появи импулсивност и склонност към необмислени действия или към поемане на излишни рискове.
Това може да доведе до душевна криза и възможни проблеми вследствие на нервно напрежение, белодробни или гинекологични заболявания.
Лична година 6
Година, през която доминиращо е значението на семейните отговорности, засягащи начина на живот, взаимоотношенията със съпруга/та, децата, близките и домашното благосъстояние. В първото полугодие основно място заемат домът и материалното положение в него. Значението му може да бъде подсилено от възможността за инвестиция в движим/недвижим имот, едра покупка, произведение на изкуството или общо подобрение в начина на живот. През годината ще възникне необходимостта от повишена предпазливост и дипломатичност в личен и обществен план. Ако не се съобразите с това, има опасност от провал, раздяла или травматизъм. Ще се стремите към разбирателство, домашна сигурност, обновяване и личностно развитие. Понякога отговорностите ви ще са твърде тежки. Но ще имате право на избор и необходимост от компромис в личен или обществен аспект. Има опасност от грешки в действията и преценката на обстоятелствата, а ще има ситуации, в които ще се оценяват качествата и способностите ви.
Обърнете внимание на здравето си, възможни са сърдечносъдови проблеми или обостряне на хронични заболявания.
Лична година 7
Годината предполага повече изпитания, индивидуализъм, физическа или психическа самота - наложени поради психическа самота. Това е време, когато интелектът работи на пълни обороти за сметка на понижената жизнена активност. Спадовете в енергията са съпроводени от усилия, изпитания и бавно възстановяване. Годината е благоприятна за индивидуална работа, за пътувания и духовни посвещения, за творческа и спортна активност. Веднъж успели да се адаптирате към особеностите на Година 7, вие можете да се надявате на душевно спокойствие и удовлетвореност. В противен случай ви очакват изолация, ограничения и самота. В личен план се наблюдава общо затишие, преосмисляне на минали грешки и събития. Понякога и желание за бягство от действителността и стремеж към повече спокойствие. Необходимо е повече търпение и предпазливост през юни и септември поради опасност от разочарования. Перспективите за значителни парични постъпления са ограничени, но съществува възможност за неочаквана придобивка или приятна изненада.
Поради понижена жизнена енергия има опасност от дисбаланс в общия метаболизъм и нарушения в ендокринната система.
Лична година 8
Година на развитие и промени, през която ще живеете в света на материалните стойности и рисковете, с които той е свързан. Управлението на финансите и всичко, касаещо вещи, пари и имоти, трябва да бъде ръководено умело и предпазливо. В този смисъл придобитата материална сила може да окуражи конструктивния ви интелект или обратно - да се обърне срещу вашите цели и намерения. Ключовите думи за успешното развитие на събитията през годината са: абсолютно самообладание и поддържане на материално и душевно равновесие. Годината е белязана от общ стремеж към изгодни отношения и печалби, но ще трябва си наложите повече умереност в целите и намеренията. в душевен план перспективите са свързани с пориви, ентусиазъм, противоречиви желания и възможност за емоционален прелом, налагащ преосмисляне на целите и поведението. През първото полугодие има перспектива за подобряване и увеличаване на личните възможности. Неочаквани придобивки или окуражаващи успехи очакват онези, които действат целенасочено и разумно.
Внимавайте - има опасност от инцидент или злополука. Възможни са хирургическа операция, проблеми с храносмилателната система или сексуалността.
Лична година 9
Годината бележи период на довършване и край на започнатото в началото на деветгодишния цикъл. Тези 365 дни са време на приключване, равносметка и предстояща промяна. В повечето случаи годината се характеризира със задоволени желания и амбиции, макар и много трудно постигнати. Тя е свързана с оценка и равносметка на изминатия път, с нови, условия, цели и интереси, налагащи нова стратегия и още по-добра социална приспособимост. Първите 5-6 месеца на годината са време за пречистване и преоценка на стойностите, последвани от бърза/внезапна промяна в положението или ситуацията. Втората половина на годината предполага вътрешно отчуждение, отдалечаване или дистанциране от съществуващите реалности. Ще имате влечение към разнообразни и обогатяващи контакти, срещи или взаимоотношения с чужденци. В негативен план - ще усетите умора и отчуждение след средата на годината. Напрежението и разочарованията са в състояние да доведат до освобождаване от натрупаните задръжки и до пълно преосмисляне на целите и стремежите. Новите интереси или ориентация към определени стойности и взаимоотношения често могат да станат причина за крайности в реакциите и поведението.
По отношение на здравето възможна е склонност към ексцесии, дестабилизиращи психиката, както и стрес, депресия, преумора. Пазете се от натравяне или склонност към дрога, лекарства, алкохол.