„Уникредит Булбанк“ е взела 7361 лева повече от клиентка с ипотечен кредит и трябва да й възстанови парите. Това постанови Районният съд в Русе, но решението може да се обжалва.
В края на 2006 година жената изтеглила заем от 31 780 евро, но след известно време нъред с предварително разписаните и одобрени параметри по лихвите, към погасителните вноски започнал да се начислява нов компонент с твърде двусмисленото означение „премия“, чрез който задълженията й набъбвали допълнително. Именно така наречената „премия“ бе оспорена като неправомерно въведена в ущърб на клиентката, заради която трябвало да понася още по-тежки вноски.
„Уникредит Булбанк“ едностранно е добавила нов компонент „премия“, за което кредитополучателката не е давала съгласие. Налице е неравноправна клауза по договора, която не отговаря на принципа за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца и потребителя, при което клиентът се явява увреден“, сочи в мотивите си съдът. Изтъква се още, че икономически по-силната страна в казуса е прехвърлила тежестта от промените единствено и само върху кредитополучателя с цел да си осигури печалба във всеки случай. Затова бе категорично заявено, че жената има право да си получи надплатената между 2015 и 2018 година 7361 лева лихва.