Обжалване на класирането ще забави склюването на новия договор по обществената поръчка за стопанисване и експлоатация на регионалното депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци, което се ползва от Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан. В същото време срокът на договора с фирма „Берус“, която стопанисва депото, изтече на 30 декември. Въпреки че от общината своевременно пуснаха новата обществена поръчка, към момента договор все още не е сключен, а ако спре работата на депото, има риск за около 250 000 жители. 

За година на сметището се депонират около 90 000 тона отпадъци от общините, а липсата на оператор би довела до зарази и епидемии.
Всъщност атаката срещу класирането на кандидатите в обществената поръчка идва от русенската фирма „Комуналефект сервиз“ с управител Васил Ненчев. Тя беше отстранена от участие в процедурата заради липсваща информация, а за изпълнител с максимален брой точки беше избрана „Берус“, която се управлява от Венко Великов. Двете русенски фирми се конкурираха да поемат стопанисването на депото, но след като общината излезе с решение за класирането, то беше обжалвано на 27 декември пред Комисията за защита на конкуренцията. 
За да не се преустанови депонирането на отпадъците, от общината спешно взеха мерки, като изпратиха покана до фирма „Берус“ за участие в процедура на договаряне без предварително обявление. Така работата в депото няма да бъде прекъсвана и ще се защити общественият интерес, посочват от общината. 
„Берус“ ще поеме стопанисването на депото до влизането в сила на решението за избор на изпълнител по проведената поръчка и сключването на нов договор. А иначе за една година бъдещият стопанин ще получи от общината 750 000 лева.