Нека настъпването на Новата година ни вдъхнови за още по-усърден труд - за възход на БПЦ и на Родината ни, пожелава на българите патриарх Неофит в обръщението му към българите за Новата 2020 година.

С вяра във Всемилостивия Бог и неизменно упование в Неговия благ промисъл за всекиго от нас и за цялото творение, изпращаме още една година от даруваното ни свише историческо време, за да влезем в следващото Новолетие с чиста радост и нова надежда - надежда за лично и обществено благопреуспяване, за мир и благоденствие на скъпия ни народ и прекрасното ни Отечество. 

"На границата между Старата и Новата година неизбежно правим равносметка на постигнатото и планове за предстоящото. Радваме се на успехите си, но не подминаваме и своите пропуски - всичко онова, което сме могли да направим и по-добре, но, поради една или друга причина не сме успели. Съзнаваме, че по човешки сме немощни и затова още по-усърдно молим Бога да ни укрепва в нашите добри начинания, защото без Него, както свидетелства Сам Той в Евангелието, не можем да вършим нищо. Той е лозата, а ние сме пръчките, и затова колкото повече и по-тясно пребъдваме в Него и съблюдаваме Неговите заповеди, толкова по-богат плод ще можем и да принесем /Йоан 15:5/", посочва Негово светейшество.

Патриарх Неофит ни пожелава, като православни християни, нека и през Новата 2020 година да полагаме усилия да разпознаваме благата Божия воля и да се стремим с всички сили да бъдем верни следовници и неуморни съработници на Всевишния, Който, отново според свидетелството на Неговия Син и наш Бог Исус Христос, никога не престава да работи за доброто и спасението на цялото Свое творение /Йоан 5:17/.

Нека настъпването на Новата година ни вдъхнови за още по-усърден труд, който да бъде, първом, за Божия прослава, а заедно това и за още по-голям възход на Светата ни Православна църква и на нашата мила Родина. Такава е Божията повеля към нас, такъв е примерът и този е заветът, оставен ни през вековете от всички достойни наши предци, работили усърдно и отдавали всичките си сили за своята Църква и свидно Отечество, заявява българският патриарх.

"Благодатта, мирът и любовта на нашия Господ и Спасител Исус Христос да бъдат с всички нас! За много и благословени години!", този благослов отправя патриарх Неофит към българите за Новата година.

На 1 януари, когато Българската православна църква отбелязва Господския празник Обрезание Господне и празника на Св. Василий Велики, в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" бяха отслужени Света Василиева литургия и молебен за Новата 2020 година. Българският патриарх Неофит взе молитвено участие в Светата литургия, а след нея възглави молебена за Новата година и отправи своето обръщение към българския народ.