Благодарствени поздравителни адреси и подаръци връчи зам.-кметът Енчо Енчев на осем бивши директори на русенски училища. Отличени бяха бившите ръководители на Електрото г-н Драганов, на Облеклото г-жа Иванова, на закритата гимназия по химични технологии г-н Йончев, както и на училище „Възраждане“ г-н Аврамов и „Христо Ботев“ г-н Цочев. Награди получиха също бившите директори на Училището по европейски езици г-жа Трифонова, Немската и Английската гимназия г-н Иванов и г-жа Тодорова.
Вие сте работили честно и достойно, а тази среща е начин да засвидетелстваме уважението си към вас, обърна се Енчев към школските директори.