С много малко съдебни спорове след местните избори за сметка на увеличената натовареност и наплив от данъчни дела изпраща годината Русенският административен съд.
„Малкото обжалвания на изборните резултати може да се смята за индикация, че комисиите са се научили да прилагат изборния кодекс“, коментира съдия Ина Райчева. Тя обърна внимание и на активността на НАП по отношение на контрола при отчитане на продажбите в търговските обекти. Обикновено в случаи на засечено нарушение, основно при неиздаване на касова бележка, магазини, ресторанти и бензиностанции биват запечатвани за определен срок. Съдия Райчева посочи, че в повечето случаи е доказано неотчитането на продажби.
По време на традиционната среща на съда с медиите бе представена новата интернет страница на съда. Изработването й е част от национален проект, който обхваща всички съдилища в страната с цел сайтовете им да са изцяло унифицирани - с еднаква визия и услуги. Сайтът е адаптиран с изглед от мобилен телефон в синхрон със съвременните навици.