Сигнал за замърсяване на акваторията на Пристанище Русе при километър 496 стана повод за съвместна проверка от експерти на РИОСВ и Басейнова дирекция. В оплакването се сочело, че край десния бряг на Дунав текат нефтени продукти.
Извършен е оглед на реката по протежение от около 4000 метра, при което проверяващите не са установили замърсяване. Станало е ясно, че на 16 декември в района на Пристанище Русе-изток е аварирал кораб и вероятно той е станал причина за засечените притеснителни разливи. 
Извършено е почистване и ликвидиране на замърсяването вследствие на аварията, като са ползвани предоставените от „Речен надзор“ абсорбенти и бонови заграждения. Към момента на проверката авариралият кораб е вдигнат с кран и няма досег с водата. В близост до брега на реката са наблюдавани да плуват части от използваните абсорбенти, посочват от екоинспекцията.