Малко над 27 млн. лева ще получат предколедно земеделците от Русенско, показват изчисления на „Утро“. Вчера Фонд „Земеделие“ започна да превежда парите по Схемата за единно плащане на площ. Общата сума за страната е 635 млн. лева или по около 16 лева за декар. Обработваната земя в областта е над 1,7 млн. декара. 
Сумата от 27 млн. ще се подели между близо 2000 земеделци, подали заявления за подпомагане на площ през пролетта. В последните години броят на стопаните, обработващи земята непрекъснато, намалява. А най-големите арендатори и кооперации получават плащания над 1 млн. лева.
През 2018 г. ставката за декар беше 19,30 лева, или 193 лева на хектар, като се очаква сумата за остане приблизително същата и за тази година. Останалите 3-4 лева на декар ще се платят през април 2020 г., след като приключат всички проверки на фонда. Тогава стопаните от Русенско ще получат още поне 5 млн. лева. 
Фондът планира до 20 декември да плати и финансовото подпомагане по мярка 13 от Програмата за развитие на селските райони, това е мярката за необлагодетелствани райони. За целта са необходими 83 млн. лв.
За да се обезпечи превеждането на субсидиите на всички кандидати по мярка 13, които тази година са подали заявление, Министерският съвет осигури допълнителни 41 млн. лв.