Рушаща се мазилка, стърчащи арматури от тавана, изронени и опасни стълби посрещат пешеходците, които решат да използват подлеза на булевард „България“ 109 в посока „Здравец изток“. За това сигнализираха русенци в платформата „Гражданите“ и в редакцията на „Утро“. Те са разтревожени, че заради лошото състояние на подлеза има риск къс мазилка да се стовари върху преминаващите. Затова настояват от общината да вземат незабавни мерки за обезопасяването на съоръжението, за да не се стигне до инцидент.
Потърсихме за коментар зам.-кмета Магдалина Илиева, която се ангажира до празниците служители на общината да извършат оглед на проблемния подлез и да документират констатациите си, въз основа на които ще се вземе решение. 
Имам намерение да сформирам комисия, която да оцени състоянието на всички проблемни подлези и необходимите мерки за тяхната нормална експлоатация, за да вземем решение за мястото и вида на най-неотложната ни намеса и включване в бюджета за 2021 година, каза още тя. Илиева допълни, че това начинание не е нито бързо резултатно, нито ниско ресурсно. 
Зам.-кметът посочи съще, че за по-малко от месец в общината са залети от сигнали на граждани за нередности, дефекти, дупки по пътищата и други от всякакво естество. 
Един от сериозните заварени проблеми е състоянието на подлезите в града, което ги прави не само неизползваеми, но и опасни. Подлезът на бул. „България“ 109 е един от тях. Но трябва да се започне отнякъде и имаме енергията да го направим, коментира още Илиева. Тя подчерта също, че новият екип в общината изготвя и проект на бюджет успоредно с мобилизиране на всички ресурси за отстраняване на посочените в многото сигнали проблеми в състоянието на уличната мрежа и междублоковите пространства, което е с приоритет за по-комфортно ползване предвид зимния сезон.