Десетки участници събра кръглата маса „Миграция и бизнес“, организирана от Каритас Русе в рамките на международната инициатива MIND „Миграция, взаимодействие, развитие“. Представители на бизнес-структури, експерти и неправителствени организации обсъдиха от какво имат потребност трудовите мигранти, за да се включат в българския пазар. Настаняването, интеграцията, обучение и помощ за адаптация са сред най-важните потребности на мигрантите, стана ясно на форума.