Счетоводител и оценител ще пресмятат повторно финансовите поражения, които свинекомплексът в Бръшлен е претърпял от африканската чума. Причината - така и не се стигна до конкретна информация каква е била цената на прасетата към юни специално в Русенска област, макар да бе изискана справка и от Националния статистически институт, и да бе изготвена експертиза от оценител. 
Както „Утро“ писа, дружеството оспори като твърде ниско и нереално спрямо пазарните цени определеното от областната дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ обезщетение от 8.3 милиона лева. Според засегнатата от вируса ферма към компенсацията трябва да се добавят още 2.5 милиона. За това бе изслушано и заключение на оценител, който посочи, че действително по негови сметки комплексът заслужава повече пари, които да покрият претърпените вреди.
Юристите на агенцията по храните обаче определиха експертизата като неадекватна, съдържаща данни и цифри, събрани по недопустим начин, включително от интернет сайтове и борсови цени от чужбина, където е по-скъпо. Затова поискаха сметките да се направят наново.
Съдът прецени, че действително се налага назначаването на нова експертиза, този път от двама специалисти, които да прегледат фактури и счетоводна документация на свинекомплексите и да излязат със становище каква е била средната пазарна цена през юни на прасетата в Русенска област.
Отделно свинекомплексът търси обезщетение от агенцията по храните и по друга линия - за фуражите и различните добавки, съпътстващи отглеждането на прасета, които също е трябвало да унищожи, тъй като са се намирали във фермата и са били заразени с вируса. От агенцията обаче така и не са им отговорили на искането, като и до днес тезата им е, че подобна претенция е извън техните правомощия и няма как да вземат отношение за такова обезщетение. И по това дело обаче бе назначена експертиза, за да се установи унищожените материали и продукти всъщност какво представляват и в каква категория попадат и дали действително за тяхното унищожаване може да се търси парична компенсация или е извън компетенциите на ОДБХ. 
И свинекомплексът в Николово води съдебен спор с агенцията по храните за определеното обезщетение като настоява да получи не 1 866 787 лева, а 3 318 420. По това дело също бе изискана официална статистическа справка, и бе назначена експертиза, която предстои да стане ясна догодина.