Диплом за трето място и плакет получи Институтът по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ от конкурса „Принос в механизацията на земеделието“, организиран ежегодно от вестник „Земеделска техника“. Наградата бе присъдена в Направление „Механизация в земеделското производство“, категория „Големи стопанства“ - полевъдство, съобщи директорът на ИЗС доц.Галина Дякова.
Отличията бяха връчени в София в рамките на специална церемония от инж.Милка Бобева - главен редактор на вестник „Земеделска техника“. Целта на инициативата - да обедини бизнес, наука и образование за иновативно ефективно земеделие, е споделена и подкрепена в самото й начало преди пет години от Селскостопанска академия, в структурата но която е и ИЗС „Образцов чифлик“. Сред учредителите на конкурса е и Русенският университет „Ангел Кънчев“.