В Дойче шуле приключиха работата по проект по националната програма „Иновации в действие“ за креативност и нови методи в обучението по немски и английски език. По този проект в русенското училище работиха в партньорство с иновативно средно училище „Св.св.Кирил и Методий“ във Велинград и Езикова гимназия „Иван Вазов“ в Смолян.
Наскоро Дойче шуле посрещна групи ученици от двете училища. Бяха представени три открити урока по немски език във втори и 9 клас и по английски в 10 клас, които предизвикаха оживена дискусия при обсъждането. Гостите разгледаха училището и се запознаха с нетрадиционния модел на обучение по чужди езици.