Четири са възможните производства, от чиято дейност се изхвърлят води, които оцветяват в притеснителни сини, зелени и сиви нюанси Русенски Лом. Дружествата се намират в района на Западна промишлена зона и са набелязани при продължилите 2 месеца съвместни проверки на РИОСВ и ВиК. 
Това са производства на различни видове бои, включително органични и на водна основа, кори за яйца и опаковки от велпапе, както и печатна база. Проверка на тяхната дейност е показала, че те нямат сключени договори с ВиК, който е стопанин на колектора за отпадни води в района и трябва час по-скоро да поправят грешката си. Дали изхвърляните течности от тях са опасни и реално замърсяват реката, на този етап може само да се предполага.
Иначе са открити още 6 нови фирми, за чието съществуване досега не е имало данни. Те обаче извършват дейност, която не води до изхвърляне на отпадни води, и са извън кръга от дружества, които се смятат за потенциални източници на цветни води, вливащи се в реката.
Контрольорите са обходили площадките на бившите предприятия „Тих труд-Русе“ ЕООД, „Славянско изкуство“, „Малки трактори“, „Дунавия“, „Бор“, „Дунавска коприна“, „Руболт“ и „Площадка специални телове и гвоздеи“. Инвентаризацията на всички дружества, които се намират там, бе инициирана от директора на РИОСВ Любомир Атанасов след зачестилите сигнали от лятото за оцветени в електрикови нюанси води, които се изливат от тръбата в Русенски Лом.